(مبين وان كيش)اوان

174501.03(+2.59%)
آخرین
17,450
پایانی
17,420
دیروز
17,010
حجم معاملات
4,252,883
کمترین
16,680
بیشترین
17,690