(فرآوري معدني اپال كاني پارس)اپال

131901.00(+0.08%)
آخرین
13,190
پایانی
13,180
دیروز
13,180
حجم معاملات
794,513
کمترین
13,140
بیشترین
13,410