(آتيه داده پرداز)اپرداز

48501.02(+2.3%)
آخرین
4,850
پایانی
4,846
دیروز
4,741
حجم معاملات
13,913,825
کمترین
4,750
بیشترین
4,920