(كابل‌ البرز)بالبر

253600.98(-2.42%)
آخرین
25,360
پایانی
25,920
دیروز
25,990
حجم معاملات
79,756
کمترین
25,190
بیشترین
25,890