(صندوق س بذر اميد آفرين-سهام)بذر

1686901.00(-0.25%)
آخرین
168,690
پایانی
168,690
دیروز
169,110
حجم معاملات
156
کمترین
168,690
بیشترین
168,690