(ح . گروه دارويي بركت)برکتح

49001.14(+13.9%)
آخرین
4,900
پایانی
4,749
دیروز
4,302
حجم معاملات
23,000,000
کمترین
4,700
بیشترین
4,904