(ح . گروه دارويي بركت)برکتح

46200.98(-2.1%)
آخرین
4,620
پایانی
4,649
دیروز
4,719
حجم معاملات
13,779,604
کمترین
4,603
بیشترین
4,780