(پارس‌سويچ‌)بسویچ

43101.00(-0.05%)
آخرین
4,310
پایانی
4,311
دیروز
4,312
حجم معاملات
490,539
کمترین
4,230
بیشترین
4,347