(فجر انرژي خليج فارس)بفجر

193501.02(+1.74%)
آخرین
19,350
پایانی
19,040
دیروز
19,020
حجم معاملات
377,043
کمترین
18,700
بیشترین
19,480