(فجر انرژي خليج فارس)بفجر

193501.02(+1.63%)
آخرین
19,350
پایانی
19,040
دیروز
19,040
حجم معاملات
1,260
کمترین
19,250
بیشترین
19,350