(بورس اوراق بهادار تهران)بورس

5250-30.00(-0.57%)
آخرین
5,250
پایانی
5,280
دیروز
5,280