(پتروشيمي بوعلي سينا)بوعلی

582401.00(-0.33%)
آخرین
58,240
پایانی
58,420
دیروز
58,430
حجم معاملات
120,750
کمترین
58,200
بیشترین
58,450