(پتروشيمي بوعلي سينا)بوعلی

527000.99(-0.64%)
آخرین
52,700
پایانی
52,760
دیروز
53,040
حجم معاملات
1,488,404
کمترین
52,100
بیشترین
52,980