(برق و انرژي پيوندگستر پارس)بپیوند

123500.96(-3.52%)
آخرین
12,350
پایانی
12,530
دیروز
12,800
حجم معاملات
1,144,249
کمترین
12,270
بیشترین
12,710