(صنايع‌جوشكاب‌يزد)بکاب

123000.98(-2.46%)
آخرین
12,300
پایانی
12,540
دیروز
12,610
حجم معاملات
5,036,572
کمترین
12,250
بیشترین
12,950