(كارخانجات توليدي شهيد قندي)بکام

29451.02(+2.36%)
آخرین
2,945
پایانی
2,921
دیروز
2,877
حجم معاملات
7,564,292
کمترین
2,860
بیشترین
2,950