(ح.كارخانجات توليدي شهيد قندي)بکامح

16400.96(-4.15%)
آخرین
1,640
پایانی
1,670
دیروز
1,711
حجم معاملات
37,516,876
کمترین
1,623
بیشترین
1,744