(تجارت الكترونيك پارسيان كيش)تاپکیش

126200.97(-2.55%)
آخرین
12,620
پایانی
12,910
دیروز
12,950
حجم معاملات
155,237
کمترین
12,500
بیشترین
12,860