(س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين)تاپیکو

182300.99(-0.71%)
آخرین
18,230
پایانی
18,490
دیروز
18,360
حجم معاملات
9,749,449
کمترین
18,210
بیشترین
18,900