(تراكتورسازي‌ايران‌)تایرا

93500.99(-1.37%)
آخرین
9,350
پایانی
9,380
دیروز
9,480
حجم معاملات
4,238,370
کمترین
9,300
بیشترین
9,540