(گروه كارخانجات صنعتي تبرك)تبرک

13800420.00(+3.14%)
آخرین
13,800
پایانی
13,380
دیروز
13,380