(گروه كارخانجات صنعتي تبرك)تبرک

150700.99(-1.12%)
آخرین
15,070
پایانی
14,820
دیروز
15,240
حجم معاملات
3,103,255
کمترین
14,480
بیشترین
15,180