(صنايع توليدي اشتاد ايران‌)تشتاد

49800.97(-2.92%)
آخرین
4,980
پایانی
5,130
دیروز
5,130
حجم معاملات
558
کمترین
4,980
بیشترین
4,980