(ماشين سازي نيرو محركه)تمحرکه

79600.97(-2.93%)
آخرین
7,960
پایانی
7,990
دیروز
8,200
حجم معاملات
4,120,855
کمترین
7,960
بیشترین
8,180