(ماشين سازي نيرو محركه)تمحرکه

158200.97(-2.94%)
آخرین
15,820
پایانی
16,220
دیروز
16,300
حجم معاملات
206,529
کمترین
15,820
بیشترین
15,820