(تامين سرمايه نوين)تنوین

22960.99(-0.99%)
آخرین
2,296
پایانی
2,314
دیروز
2,319
حجم معاملات
5,343,923
کمترین
2,286
بیشترین
2,349