(توكاريل)توریل

6510310.00(+5%)
آخرین
6,510
پایانی
6,460
دیروز
6,200
حجم معاملات
25,800,527
کمترین
6,120
بیشترین
6,510