(توكاريل)توریل

56701.00(+0.35%)
آخرین
5,670
پایانی
5,660
دیروز
5,650
حجم معاملات
2,818,213
کمترین
5,500
بیشترین
5,840