(توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين)توسن

222000.98(-1.99%)
آخرین
22,200
پایانی
22,350
دیروز
22,650
حجم معاملات
459,417
کمترین
22,100
بیشترین
22,750