(مهندسي مرآت پولاد)تپولا

223000.97(-2.83%)
آخرین
22,300
پایانی
22,500
دیروز
22,950
حجم معاملات
630,974
کمترین
22,300
بیشترین
23,100