(توليدكنندگان بورس كالاي ايران)تکالا

241400.000
آخرین
24,140
پایانی
24,140
دیروز
24,140