(گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌)تکشا

461601.05(+4.98%)
آخرین
46,160
پایانی
45,990
دیروز
43,970
حجم معاملات
1,660,007
کمترین
44,440
بیشترین
46,160