(مجتمع معادن مس تكنار)تکنار

57100-1550.00(-2.64%)
آخرین
57,100
پایانی
58,650
دیروز
58,650