(مجتمع معادن مس تكنار)تکنار

657000.99(-0.9%)
آخرین
65,700
پایانی
66,350
دیروز
66,300
حجم معاملات
84,522
کمترین
64,850
بیشترین
67,800