(تكنوتار)تکنو

92501.05(+4.99%)
آخرین
9,250
پایانی
9,210
دیروز
8,810
حجم معاملات
15,678,258
کمترین
8,850
بیشترین
9,250