(سرمايه گذاري دارويي تامين)تیپیکو

301900.99(-1.34%)
آخرین
30,190
پایانی
30,470
دیروز
30,600
حجم معاملات
1,305,497
کمترین
30,170
بیشترین
30,800