(سامان‌ گستراصفهان‌)ثامان

19160-390.00(-1.99%)
آخرین
19,160
پایانی
19,550
دیروز
19,550