(سامان‌ گستراصفهان‌)ثامان

221401.01(+1.19%)
آخرین
22,140
پایانی
21,750
دیروز
21,880
حجم معاملات
7,337,530
کمترین
21,030
بیشترین
22,190