(س.توسعه و عمران استان اردبيل)ثتوسا

316500.99(-1.09%)
آخرین
31,650
پایانی
31,700
دیروز
32,000
حجم معاملات
307,635
کمترین
31,050
بیشترین
32,400