(سرمايه‌ گذاري‌ شاهد)ثشاهد

159101.07(+6.99%)
آخرین
15,910
پایانی
15,810
دیروز
14,870
حجم معاملات
65,651,375
کمترین
15,300
بیشترین
15,910