(س. ساختماني نظام مهندسي ايران)ثنظام

47350-1450.00(-2.97%)
آخرین
47,350
پایانی
48,600
دیروز
48,800
حجم معاملات
249,602
کمترین
47,350
بیشترین
50,250