(س. ساختماني نظام مهندسي ايران)ثنظام

555000.97(-2.97%)
آخرین
55,500
پایانی
56,150
دیروز
57,200
حجم معاملات
705,706
کمترین
55,500
بیشترین
58,850