(صندوق س ثروت هامرز-سهام)ثهام

219000.99(-0.64%)
آخرین
21,900
پایانی
21,770
دیروز
22,040
حجم معاملات
159,589
کمترین
21,440
بیشترین
22,000