(پتروشيمي جم)جم

445500.98(-2.3%)
آخرین
44,550
پایانی
45,420
دیروز
45,600
حجم معاملات
688,518
کمترین
44,000
بیشترین
45,670