(پلي پروپيلن جم - جم پيلن)جم پیلن

1857601.02(+1.57%)
آخرین
185,760
پایانی
182,990
دیروز
182,890
حجم معاملات
26,474
کمترین
182,550
بیشترین
186,000