(پتروشيمي جهرم)جهرم

8391.01(+0.72%)
آخرین
839
پایانی
835
دیروز
833
حجم معاملات
2,301,101
کمترین
817
بیشترین
848