(پتروشيمي جهرم)جهرم

10181.03(+2.93%)
آخرین
1,018
پایانی
999
دیروز
989
حجم معاملات
7,148,357
کمترین
1,016
بیشترین
1,018