(كشت و صنعت جوين)جوین

66600.99(-1.33%)
آخرین
6,660
پایانی
6,650
دیروز
6,750
حجم معاملات
3,202,327
کمترین
6,610
بیشترین
6,750