(تايدواترخاورميانه)حتاید

72401.00(-0.41%)
آخرین
7,240
پایانی
7,250
دیروز
7,270
حجم معاملات
4,540,742
کمترین
7,210
بیشترین
7,320