(كشتيراني درياي خزر)حخزر

492500.98(-1.99%)
آخرین
49,250
پایانی
48,800
دیروز
50,250
حجم معاملات
1,252,972
کمترین
47,850
بیشترین
50,950