(ريل پردازسير)حریل

21660.99(-0.82%)
آخرین
2,166
پایانی
2,169
دیروز
2,184
حجم معاملات
4,106,904
کمترین
2,155
بیشترین
2,190