(توسعه خدمات دريايي وبندري سينا)حسینا

205500.98(-1.91%)
آخرین
20,550
پایانی
20,450
دیروز
20,950
حجم معاملات
752,321
کمترین
20,300
بیشترین
20,700