(دليجان طلايي شكوه پارس)حشکوه

54601.03(+2.82%)
آخرین
5,460
پایانی
5,410
دیروز
5,310
حجم معاملات
17,409,033
کمترین
5,250
بیشترین
5,460