(حفاري شمال)حفاری

52301.01(+1.36%)
آخرین
5,230
پایانی
5,220
دیروز
5,160
حجم معاملات
3,118,958
کمترین
5,090
بیشترین
5,280