(حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام)حپترو

454900.98(-1.83%)
آخرین
45,490
پایانی
45,420
دیروز
46,340
حجم معاملات
232,121
کمترین
44,780
بیشترین
45,800