(صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت)خاتم

186201.00(+0.1%)
آخرین
18,620
پایانی
18,621
دیروز
18,601
حجم معاملات
803,643
کمترین
18,620
بیشترین
18,622