(صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت)خاتم

2029234.00(+0.17%)
آخرین
20,292
پایانی
20,292
دیروز
20,258
حجم معاملات
104,254
کمترین
20,292
بیشترین
20,292