(بنيان ديزل)خبنیان

58000.97(-2.85%)
آخرین
5,800
پایانی
5,850
دیروز
5,970
حجم معاملات
12,036,159
کمترین
5,800
بیشترین
6,010