(بنيان ديزل)خبنیان

31371.00(-0.44%)
آخرین
3,137
پایانی
3,106
دیروز
3,151
حجم معاملات
16,456,713
کمترین
3,060
بیشترین
3,165