(بهمن ديزل)خدیزل

45991.01(+0.94%)
آخرین
4,599
پایانی
4,628
دیروز
4,556
حجم معاملات
9,897,348
کمترین
4,590
بیشترین
4,687