(رينگ‌سازي‌مشهد)خرینگ

190000.98(-2.01%)
آخرین
19,000
پایانی
19,250
دیروز
19,390
حجم معاملات
3,458,453
کمترین
18,700
بیشترین
20,130