(زامياد)خزامیا

60501.01(+0.67%)
آخرین
6,050
پایانی
6,130
دیروز
6,010
حجم معاملات
117,249,228
کمترین
5,860
بیشترین
6,330